شیر علیمردون

به گزارش آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز)، "مصطفی علیزاده گل سفیدی" نویسنده این کتاب می گوید: بی تردید قیام عمومی بختیاری ها در سال ۱۳۰۸ شمسی، در اذهان عموم و تاریخ یکی از بی‌نظیرترین و اصیل‌ترین قیام‌های خودجوش مردمی و به یادماندنی‌ترین حماسه‌ها و صحنۀ مقاومت و شجاعت ایل بختیاری در مقابل ظلم و ستم و استبداد رضاخان است.کتاب "حماسه زاگرس" درباره ابعاد مختلف زندگی و خدمات رهبر اسطوره ای بختیاریها در مبارزه با استبداد رضاشاهی و با تکیه بر بیش از ۳۰ سند با ارزش تاریخی مشتمل بر چهار فصل تألیف شده است. در فصل اول کتاب، ضمن اشاره به پیشینه قیام های مردمی در زاگرس میانی، تعدادی از این قیامها معرفی شده اند. فصل دوم، به زندگینامه علیمردان خان بختیاری اختصاص دارد. در فصل سوم با عنوان «حماسه شیر علی مردان»، زمینه های قیام، روند شکل گیری آن، اهداف و اقدامات قیام کنندگان، نبردهای رزمندگان بختیاری با نیروهای رضاشاه و فرجام قیام مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین، فهرست نسبتاً کاملی از اشخاصی که در این قیام حضور فعال داشتند و دستگیر و به مجازات حبس یا اعدام محکوم شدند، ارائه شده است. در فصل چهارم، به ویژگی های قیام عمومی سال ۱۳۰۸ شمسی و علل شکست آن اشاره شده است و در بخش پیوست ها، اشعار فولکلوریک که توسط مردم درباره علی مردان خان سروده شده، ارائه گردیده است.

مصطفی علیزاده، در سال ۱۳۸۷ نیز کتاب «سرداران گمنام» را به دست چاپ سپرده بود که در فصل دوم، به بررسی و نکوداشت مبارزات ضد استبدادی جوانان بختیاری بویژه شهید علیمردان خان پرداخته بود.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید