فراخوان وبلاگنویسان لر در اولین دیدار "گهر دورود"

ما با حضور فیزیکی هماهنگ خودمان در ورزشگاه می توانیم الگویی بسازیم که بر محیط های ورزشی مرتبط با لر سایه بیاندازد، در غیر این صورت هوادارانی که بدون الگو و شیوه های تشویق بومی در این دیدارها حاضر می شوند چاره ای جز الگوبرداری از شعارها و تشویق های کلیشه ای بعضی تیم ها نخواهند داشت، به عبارت صریح تر اگر لربلاگ ها سردادن شعارهای لری و وحدت گرایانه را در استادیوم ها باب نکنند چه انتظاری از مردمی داریم که حتی در خانه های شان با کودکان خود "لری" سخن نمی گویند؟ 

تیم گهر می تواند یک شبکه افلاک دیگر برای لرستان بشود که نه فقط نماد توانمندی فرهنگ ما نباشد بلکه نشانی از عدم خودباوری و فارسی زدگی قوم لر بشود. همان طور که می دانیم فوتبال هم از جمله معدود پدیده های مدرنی است که این توانایی را دارد که توجهات گسترده توده مردم را به خود جلب کند، بنابراین لربلاگ هایی که همواره منتقد شبکه های تلویزیونی استان های لرنشین هستند باید هشیار باشند که در صورت عدم فعالیت ایشان فوتبال نیز می تواند در خدمت زدودن اعتماد به نفس و محو خودباوری مردم لر عمل کند. 

به راستی اگر از همان روزهای نخست فعالیت شبکه افلاک، فعالان بومی گرای لر می توانستند الگوی مناسبی از "لر بودن" را به این شبکه تحمیل کنند آیا امروزه چنین دلزدگی و بی هویتی گریبان این رسانه را گرفته بود؟ 

طبیعی است که شعارهای کلیشه ای و جا افتاده در بازی های پرسپولیس و استقلال و امثال آن، به راحتی در میان هواداران گهر نیز جا باز خواهد کرد، اما شعارهای لری و شیوه های تشویق خاص بومی در ابتدا با مقاومت و ناباوری توده هواداران رو به رو می شود، حضور تعدادی از فعالان آگاه و علاقمند و هماهنگ می تواند راهکار مناسبی برای شکستن این مقاومت های اولیه ارائه کند، طبیعی است شعاری که توسط چند نفر مورد استقبال قرار بگیرد ممکن است به جمعیت بزرگ تر نیز تسری پیدا کند و قبح و بیم اولیه شکسته شود. 

احتمالا اغلب لربلاگ ها ارتباط ناچیزی با دنیای فوتبال دارند، و شاید اصلا علاقه یا تجربه ای از حضور در ورزشگاه نداشته باشند، اما حساب بازی های نخست تیم گهر را باید از این مساله جدا بدانیم. در واقع ما با حضور در دو بازی اول این تیم که تا سال ها بزرگ ترین اجتماعات ورزشی لرها را رقم خواهند زد الگویی می سازیم و به دنیای ورزش لر می دهیم تا همیشه در مسابقات مختلف فوتبال، کشتی و... قابلیت تکرار داشته باشد. 

علت تاکید بر بازی های نخست تیم این مساله است که باید احتمال داد تیم نتواند نتایج درخشانی در بگیرد و استقبالی که در بازی نخست آن صورت می گیرد دیگر تکرار نشود، آنگاه باز هم باید منتظر فرصت نادری این چنین باشیم.

منبع: نشریه اینترنتی لور

/ 0 نظر / 17 بازدید