این زخم با جدایی درمان نمی شود!

¤الیگودرز باید از لرستان جدا و استان جدید زاگرس با الحاق شهرهای دورود، ازنا، داران و... به مرکزیت الیگودرز تأسیس شود.
¤شهر ازنا را به استان مرکزی الحاق کنید.
¤کوهدشت خواهان جدایی از لرستان و الحاق به استان کرمانشاه است.
¤بروجرد شایستگی مرکزیت استان زاگرس را دارد.
و از این گونه اظهارنظرهایی که نه تنها بیان آنها ثمری ندارد، بلکه آتش اختلاف را در یک استان شعله ور خواهد کرد.
در اینجا از بحث خواسته دیگر شهرها می گذریم و به ظرفیتهای شهرستان الیگودرز می پردازیم.
شهرستان الیگودرز با سه بخش مرکزی، بشارت و ززوماهرو، با جمعیتی بیش از 138 هزار نفر و وسعت 5800 کیلومر مربع در شرق استان لرستان واقع شده است. این شهرستان دومین شهر وسیع استان است و از نظر جمعیت پس از خرم آباد، بروجرد و کوهدشت عنوان چهارمین شهر لرستان را یدک می کشد.
در باره محرومیت و قصور برخی افراد جامعه سخنها بسیار است اما اگر به اخبار این مطلب بازگردیم، اگر چه جدایی از استان و تشکیل استان جدید عملی نیست اما حاوی یک پیام ارزشمند برای مدیران ارشد استان است؛ درخواستهایی که ریشه در کم توجهی مدیریت ارشد استان نسبت به دیگر شهرهای لرستان دارد، هنگامی که بدون درنظر گرفتن محرومیت و عقب ماندگی شهرهایی نظیر الیگودرز مدیریت استان با سخاوتمندی سروته اعتبارات عمرانی شهرها را می زند و به پروژه هایی نظیر مجتمع 14معصوم، احداث زیرگذر و... شهرهای دیگر اختصاص می دهد باید نارضایی مردم دیگر شهرها را درپی داشته باشد. پروژه هایی که احداث آنها باید با اعتبارات و بودجه شهرداری انجام شود اما به واسطه کاهش اعتبارات عمرانی دیگر شهرها به ثمر می نشینند و عده ای از ما نیز بدون توجه به این یک سونگری آب در هاون می کوبیم و ساز جدایی از لرستان و تشکیل استان زاگرس را کوک می کنیم.
هر چند بر این باوریم که در طول سالهای گذشته آن گونه که شایسته خرم آباد به عنوان مرکز استان است، به آن توجه نشده، اما آیا سزاوار است که با عقب نگاه داشتن دیگر شهرها ، مرکز استان را هر روز آبادتر کنیم؟ آیا مسئولان به این نتیجه نرسیده اند که می شود با جذب اعتبارات ویژه و در نظر گرفتن توسعه متوازن، نسبت به آبادانی همه شهرهای لرستان اقدام کرد؟ آیا وقت آن نرسیده که صدا و سیمای مرکز لرستان از خرم آباد بیرون آمده و در ساخت برنامه ها، فرهنگ و زبان مردم دیگر شهرها را هم مدنظر قراردهد؟!
الیگودرز- خبرنگارکیهان

/ 0 نظر / 29 بازدید