شعر "لر بختیاری" از حجت الاسلام روشن سلیمانی

 

 

به نام خدایی که لر آفرید     

دلش را از اندوه پر آفرید غم لر غم غربت و کوچ نیست   

خداوندا لر بره وقوچ نیست


         
 خداحافظ ای کوچ هر سال من    

خداحافظ ای بخت و اقبال من

  
   
 خدا حافظ ای مشک و دوغ وکره  

خداحافظ ای کشک و میش و برهدلم خو یکی بیا ز کینو و مال    

که سی مون بخونه کمی دی بلال


 
دلم تنگه سی پا زنون منار

 دلم تنگه سی ام یک وبرنوسوار دلم تنگه سی مال وتش بهون 

سی مرداس و کیمیاس شاهنامه خوندلم ای خو با ممرضاوخلیل  

بگردم به جست کلوس و چویل دلم ایخو ورگرده او روزگار    

روه مالمون پشت تنگ منار دلم ایخو جونم بهاری بوه  

همه زندگیم بختیاری بوهتو ای ایلیاتی تو ای مرد کوچ   

لر و ترکمن،کرد و ترک و بلوچ       تو بشنو حدیث دل این مرده را  

تکاپوی بغض ترک خورده راغریبانه در انزوا مانده ام 

من از کوچ و از گله جامانده ام غریبیم و از غربت آزرده ایم               

 نفس می کشیم از نفس مرده ایم


شعر:حجت الاسلام روشن سلیمانی

/ 2 نظر / 193 بازدید
زیبا

درود برهرانسانی که یک قدم در راه اعتلای قومش برمیدارد.درود برحاج آقاوهرکس که نشر داد.