مشاهیر بختیاری

 

 

مشاهیر بختیاری

 

 • حسینقلی خان ایلخانی رئیس ایل بختیاری.
 • امامقلی خان حاجی ایلخانی رئیس ایل بختیاری.
 • لطفعلی خان امیر مفخم رئیس ایل بختیاری.
 • مهدی خان اورک از پهلوانان نامی بختیاری.
 • آعلیداد پهلوان از پهلوانان بختیاری.
 • بندر خان کلانتر هرمزی رئیس ایل بختیاری.
 • نجف قلی خان صمصام السلطنه از رهبران انقلاب مشروطه ایران که دو دوره نخست وزیر دولت مشروطه ایران شد.
 • علیقلی خان سردار اسعد بختیاری از رهبران اصلی انقلاب مشروطه ایران.
 • حسین پژمان بختیاری شاعر و ادیب معاصر.
 • شاپور بختیار فرزند سردارفاتح و نوهٔ نجف قلی صمصام‌السلطنه از رهبران جبهه ملی ایران و بنیان گزار نهضت مقاومت ملی ایران، آخرین نخست وزیر رژیم سلطنتی و یکی از بزرگترین مخالف جمهوری اسلامی ایران.
 • ثریا اسفندیاری شهبانوی پیشین ایران، نوهٔ حسینقلی خان ایلخانی و دختر خلیل خان اسفندیاری بختیاری.
 • تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران
 • محمدتقی‌میرزا حسام‌السلطنه - پسر هفتم فتحعلی شاه بود. وی در ۵ اکنبر ۱۷۹۱ در سالهای اوج افتدار آقا محمد شاه به دنیا آمد. مادر وی زینب بیگم دختر شاهزاده حسن میرزا بختیاری بود. والی ایالت کرمانشاهان در سالهای ۱۸۲۶ تا ۱۸۲۹ بود.
 • علیمردان خان
 • داراب افسر بختیاری
 • مسعود بختیاری خواننده با لهجه بختیاری
 • ابوالقاسم بختیار
 • سردار ظفربختیاری
 • بی‌بی مریم دختر حسینقلی خان ایلخانی، خواهر نجفقلی خان صمصام السلطنه و مادر علی مردان خان.
 • علیداد خان بختیاری
 • علیمراد خان بختیاری
 • امیررضا امیربختیار
 • ژاله فراهانی
 • اسد خان بختیاری وی خان ایل بهداروند و مشهور به اسد خان شیر کُش بود.
 • حاجی میرزا پرویز خان منشی مخصوص حسینقلی خان ایلخانی و پدر میرزا حسین خان انتظام الملک که پس از به قتل رسیدن حسینقلی خان توسط ظل‌السلطان به اصفهان فرا خوانده شد. وی که شخصیتی عارف مسلک داشت و نیز وفاداریش به حسینقلی خان و دوری از آلوده شدن به اوامر ظل السلطان به بهانه حج از وی رخصت خواست و در همانجا دار فانی را وداع گفت و در جوار خانهء خدا به خاک سپرده شد.
 • میرزا حسین خان انتظام الملک خان ایل بابادی و فرماندار یزد و منتصب قاجار بر منطقه گلپایگان، دُر و نطنز و پدر بزرگ مادری استاد تاریخ بهرام مشیری
 • دکتر محسن رضایی دبیر شورای تشخیص مطللحت نظام و فرمانده اسبق سپاه پاسداران در زمان جنگ ایران و عراق از ایل بابادی.
 • صفرعلی خان بختیاری سردار.

 

/ 0 نظر / 100 بازدید