/ 1 نظر / 32 بازدید
جعفریان

درود جناب چکانی رفتار آقای آجیلی خیلی خیای احمقانه و به دور از شان و منش یک استاد بود استان ما هم این اقدام رو محکوم کرد امید که با اتحاد بیشتر دیروز و امروزمان را به رخ همه بد خواهان بکشیم