# کلانتر

مشاهیر بختیاری

    مشاهیر بختیاری   حسینقلی خان ایلخانی رئیس ایل بختیاری. امامقلی خان حاجی ایلخانی رئیس ایل بختیاری. لطفعلی خان امیر مفخم رئیس ایل بختیاری. مهدی خان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 100 بازدید