# • سردار

دردنامه نویسنده ای اندیمشکی درباره توهین نژادپرستان به قوم لر

 است را دیدم، خواندم که قوم لر را چگونه به بی فرهنگی نشانه رفته است ،اشک بر جبینم سرازیر شد.نمی ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 14 بازدید

نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی، از تبار بختیاری بود

تصویر: علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیج نیما دوران کودکی خود را در دامان طبیعت و در میان مردمان روستایی شمال، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

مشاهیر بختیاری

    مشاهیر بختیاری   حسینقلی خان ایلخانی رئیس ایل بختیاری. امامقلی خان حاجی ایلخانی رئیس ایل بختیاری. لطفعلی خان امیر مفخم رئیس ایل بختیاری. مهدی خان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید